Kancelaria Adwokacka  – Adwokat Michał Imiński

Warto wiedzieć

  1. Jak wygrać sprawę w sądzie ?

Pytanie jak wygrać sprawę przed sądem jest najczęściej stawiane przez osoby, które nigdy wcześniej w swoim życiu nie były uczestnikami sprawy sądowej. Osoby te nie mają wiedzy jak przebiega postępowanie sądowe i mogą przez swoją niewiedze łatwo przegrać sprawę. Skomplikowane polskie przepisy prawne dotyczące kwestii wnoszenia pism procesowych do sądu , uiszczania opłat sądowych a następnie doręczeń sprawiają iż łatwo popełnić  błąd, który z pozoru może się nam wydać nieistotny a jednak będzie miał on bardzo poważne konsekwencje prawne. Również istotną i niezbędną kwestią aby wygrać sprawę przed sądem jest dotrzymywanie terminów na wniesienie wszelkich pism procesowych do sądu ; w tym szczególności odpowiedzi na pozew, wniosków o uzasadnienie wyroku czy środków odwoławczych takich jak : apelacja czy  zażalenie.  Niedotrzymanie terminów określonych w licznych ustawach prowadzi z reguły do porażki. Dlatego też głównym celem zawodowym adwokata jest reprezentowanie interesów klientów przed sądem aby odciążyć swoich mocodawców od zawiłości i interpretacji przepisów prawnych. Polskie prawo to obszerna i skomplikowana dziedzina. Obowiązujący system prawa pozostawia wąski margines w kwestii interpretacji przepisów. Dlatego też nie warto swoich spraw powierzać przypadkowi.